Arbetsmängden och rollkonflikter belastar dem som arbetar vid domstolarna

Domstolsverket och Arbetshälsoinstitutet informerar:


I Arbetshälsoinstitutets undersökning utreddes arbetsmiljön och välbefinnandet i arbetet för dem som arbetar vid domstolarna på ett täckande sätt. Jämfört med undersökningen för 13 år sedan har arbetsbelastningen ökat, men ledarskapet och arbetets oberoende har utvecklats i en positiv riktning.

Publicerad 9.1.2023