Domstolsverkets strategi 2021-2025

Domstolsverket har till uppgift att hjälpa domstolarna att fungera på ett högklassigt och resultatrikt sätt.


Vi utvecklar domstolarnas verksamhet och personalens kompetens på många sätt – genom att utbilda, ordna lokal- och ICT-lösningar, producera centraliserade förvaltningstjänster och rikta resurser jämlikt.


På detta sätt tryggar vi för vår del domstolarnas verksamhet och ställning i samhället. Domstolarnas oberoende är utgångspunkten för vår verksamhet.

Publicerad 15.12.2021