Tuomioistuinvirasto vahvisti lautamiesten uudeksi määräksi 1303

Tuomioistuinvirasto on 11.6.2021 antamallaan päätöksellään vahvistanut uudeksi lautamiesten määräksi 1 303. Viimeksi vuonna 2017 lautamiesten määräksi vahvistettiin 1 477 oikeusministeriön päätöksellä.

Julkaistu 16.6.2021