Tuomioistuinvirasto tukee tuomioistuimia koronavirusepidemiaan varautumisessa

Tuomioistuinvirasto on antanut tuomioistuimille suosituksia koronavirusepidemiaan varautumisesta. Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan turvallisuuden ja oikeusvarmuuden kannalta keskeisiä viranomaisia. Näin ollen poikkeuksellisissa oloissakin niiden toiminta tulee turvata mahdollisuuksien mukaan.

Tuomioistuimissa joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan. Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Jos oikeudenkäyntiin saapuminen estyy sairastumisen vuoksi, tulisi asiassa ottaa välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse.

Tuomioistuinviraston omat koulutukset ja tapahtumat siirtyvät verkkoon tai myöhempään ajankohtaan.

Tuomioistuinten palvelusivut:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Koronavirukseen varautuminen oikeusministeriön hallinnonalalla:

https://oikeusministerio.fi/koronavirus

Julkaistu 16.03.2020