Saapuneiden asioiden määrä kasvoi viime vuonna hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa

Vuonna 2019 saapuneiden asioiden määrä kasvoi hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen, työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä väheni edellisen vuoden tasosta. Korkeimman oikeuden kokonaisasiamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Tämä selviää oikeusministeriön julkaisusta: Tuomioistuinten työtilastoja 2019.

Käräjäoikeuksissa keskimääräiset käsittelyajat pitenivät rikosasioissa, kun taas laajoissa riita-asioissa, summaarisissa asioissa ja velkajärjestelyasioissa käsittelyajat lyhenivät.

Keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja markkinaoikeudessa. Korkein oikeus onnistui viime vuonna kaikissa asiaryhmissä tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä. Hovioikeuksissa ja työtuomioistuimessa keskimääräiset käsittelyajat pitenivät.

Oikeusministeriön julkaisussa olevat asiamäärätilastot on tuotettu suoraan tuomioistuinten tietojärjestelmistä sekä osittain kyselyjen pohjalta. Julkaisu on laadittu lähinnä hallinnolliseen käyttöön työmäärien seuraamista varten.

Julkaisun liitetaulukoissa on esitetty asiamääräkehityksen lisäksi myös muita tilastoja tuomioistuinten toimintaan vaikuttavista seikoista mm. henkilötyövuosista. Taulukkoliitteissä on esitetty myös tuomioistuinten nimikekohtaisia tilastoja.

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2019 löytyy osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162138

Tuomioistuintilastot vuosilta 2011 – 2019 löytyvät valtioneuvoston julkaisuarkistosta osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/

Tilastokeskuksen julkaisemina tuomioistuintilastot löytyvät vuoteen 2013 saakka osoitteesta:

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Tilastokeskuksen oikeustilastot (mm. tuomitut rangaistukset) löytyvät osoitteesta:

http://www.tilastokeskus.fi/til/oik.html

#

Julkaistu 24.03.2020